AG02-(02) รายงานลประจำเดือนสิงหาคม ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

  • ข้าพเจ้านางสาวปวีณ์ธิดา ศรีดาชาติ ประเภทประชาชน AG02-(02) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: AG02-(02) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจ แล ะสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้ว ให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                               

ไม่แผ่ว โควิดวันนี้ ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22,086 ราย เสียชีวิตอีก 217 ราย

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้ (14 ส.ค.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า

ล่าสุด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ในไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 22,086 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 21,816 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 270 ราย ยอดติดเชื้อรวมระลอกเมษายน 856,412 ราย รวมยอดติดเชื้อสะสม 885,275 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 217 ราย เสียชีวิตสะสม 7,343 ราย หายป่วยเพิ่ม 23,672 ราย หายป่วยสะสมระลอกเมษายน 640,130 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 210,376 ราย

รายละเอียดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 22,086 ราย มีดังนี้

1.ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 17,406 ราย

2.ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 4,407 ราย

3.จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 270 ราย

4.เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine 3 ราย

 

 

 

 

 

รายละเอียดผู้เสียชีวิต จำนวน 217 ราย มีดังนี้

 

 

 

 

 

 

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 13 สิงหาคม 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 23,192,491 โดส

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

ยอดฉีดทั่วประเทศ 683,832 โดส

เข็มที่ 1 : 456,521 ราย

เข็มที่ 2 : 178,568 ราย

ช่วงนี้ขอให้รักษาสุขภาพของตัวเองให้ดี ระมัดระวังตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด ล้างมือตามขั้นตอน สเปรย์แอลกอออล์เป็นประจำ ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคระบาดในขณะนี้

อื่นๆ

เมนู