ข้าพเจ้า นายกิตติกานต์ ตุ้มไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 18 และ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรมทำแจลแอลกอฮอล์ล้างมือในสถานการณ์โควิด แก่ชุมชนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยบรรยากาศภายในกิจกรรมคนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีทั้งทีมผู้นำหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมทำแจลแอลกอฮอล์ล้างมือในสถานการณ์โควิด ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้สาธิตและพาคนในชุมชนทำแจลแอลกอฮอล์ไปพร้อมๆกัน ในบางขั้นตอนค่อยข้างใช้เวลา ทางผู้ปฏิบัติงานจึงได้ใช้เวลาตรงนี้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนอีกด้วย

ในส่วนของการทำแจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีส่วนผสม(อ้างอิง : สูตรฆ่าเชื้อโคโรน่า ความเข้มขน 73% ร้านสัมมาชีพ สาขาบุรีรัมย์) ดังนี้

  1. เอธิลแอลกอฮอล์ 99% 3 ลิตร
  2. Carbopol 15 กรัม
  3. TEA 8 กรัม
  4. น้ำมันยูคาลิปตัส 1 ออนด์
  5. กรีเซอลีน 15 ซีซี
  6. น้ำสะอาด 1 ลิตร

ในส่วนของวิธีทำ(อ้างอิง : สูตรฆ่าเชื้อโคโรน่า ความเข้มขน 73% ร้านสัมมาชีพ สาขาบุรีรัมย์) มีดังนี้

  1. นำน้ำสะอาด 800 มิลลิลิตร ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ แล้วค่อยๆ โรย Carbopol กระจายให้ทั่วและคนประมาณ 5 นาที และพักไว้ครึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นให้กลับมาคนซ้ำจนครบ 2 ชั่วโมง หรือจนกว่า Carbopol จะละลายกับน้ำ เพิ่มเติม หากมีเครื่องตีแป้งไฟฟ้าหรือตะกร้อตีไข่ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน
  2. นำแอลกอฮอล์ 3 ลิตร ผสมกับน้ำที่ละลาย Carbopol (ข้อ 1)
  3. นำน้ำมันยูคาลิปตัสกับกรีเซอรีนมาผสมกัน โดยใส่ภาชนะแยกต่างหาก และคนให้เข้ากัน หลังจากนั้นนำไปผสมกับแอลกอออล์ (ข้อ 2.) ที่เตรียมไว้
  4. นำน้ำสะอาด 200 มิลลิลิตร ผสมเข้ากับ TEA และคนให้เข้ากัน หลังจากนั้นนำไปผสมกับแอลกอฮอล์ (ข้อ 2. + ข้อ 3.) ที่เตรียมไว้

จุดพิจารณา : หากเจลแอลกอฮอล์ยังขุ่น ให้เติมน้ำลงไปทีละนิดและคนไปเรื่อยๆ จนกว่าแจลจะใสหลังจากนั้นเจลจะจับตัวกันจนเหนียวเอง

หมายเหตุ : หากต้องการใส่สี ให้นำสีเพียงเล็กน้อยละลายน้ำ แล้วจึงเติมสีตามที่ต้องการ

หลังจากทำเสร็จให้ปิดฝาภาชนะที่บรรจุแจลแอลกอฮอร์ให้สนิท เพื่อป้องกันการระเหย

ในการจัดกิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในสถานการณ์โควิดครั้งนี้ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานต้องขอขอบพระคุณทีมผู้นำหมู่บ้านและคนในชุมชนที่สนใจ ที่ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

อื่นๆ

เมนู