ข้าพเจ้านางสาวมาริสา ขวัญทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ได้มีกลุ่มเกษตรกร บ้านขมิ้น หมู่ที่4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดยมีนายปฐมพงศ์ โนนไธสง เกษตรอำเภอนาโพธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าในครั้งนี้

         

วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

 1. หัวเชื้อเห็ดฟาง
 2. ฟาง
 3. อาหารเสริม เช่น รำ มูลวัวหรือควายแห้ง
 4. ตะกร้า

วิธีการ เพาะ เห็ดฟาง

 1. ฟางแช่น้ำค้าง 1 คืน โดยใช้น้ำจากธรรมชาติห้ามใช้น้ำประปา
 2. หัวเชื้อ 1 ก้อน แบ่งเป็น 3 กอง เพาะได้ 3 ตะกร้า
 3. ฟางอัดลงก้นตะกร้ากดให้แน่น สูง 1 ฝ่ามือ
 4. โรยอาหารเสริมชิดขอบตะกร้า
 5. โรยเชื้อเห็ดฟาง 1 ส่วนทับบนอาหารเสริม เสร็จชั้นที่ 1
 6. ทำชั้นที่ 2 และ 3 เหมือนชั้นที่ 1
 7. ชั้นบนสุด โรยอาหารเสริมเต็มหน้าตะกร้า โรยเชื้อให้ทั่ว กลบด้วยอาหารเสริมอีกครั้ง

สถานที่ควรเป็นพื้นดิน ใต้ร่มไม้หรือร่มสนิท โดยจะรดน้ำที่พื้นดินให้เปียกแฉะ จะได้ความชื้นจากการระเหยของน้ำที่ดินคลุมด้วยพลาสติก ปล่อยทิ้งไว้ 4 คืน เมื่อครบ 4 คืน เปิดระบายอากาศ แล้วคลุมไว้เหมือนเดิม อีก 3-4 วันเก็บผลผลิตได้

         

         

         

         

อื่นๆ

เมนู