ข้าพเจ้านางสาวดุศณี ชนะบุญ ประเภท ประชาชน AG 02 (2) ต. นาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าและเพื่อนในกลุ่ม ของ ต . นาโพธิ์ ได้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการทำงานประจำเดือน มิถุนายน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคโควิด 19 ยังรุนแรงข้าพเจ้าและเพื่อนในกลุ่ม ต.นาโพธิ์ ได้มีกากรประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ให้มาลงทะเบียนเพื่อมารับวัคชีนป้องกันโรคโควิค สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และเพื่อให้ประเทศได้ดำเนินต่อไป และได้แจกเจลล้างมือ พร้อมหน้ากากอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชน
และได้ลงพื้นที่ไปปลูกต้นไม้ที่บ้านหนองหว้า ต. นาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานอบต. และชาวบ้านจิตอาสา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความดีและความสามัคคีร่วมกันในชุมชน โดยได้มีการรักษามาตรการป้องกันโรคระบาดโควิค 19 อย่างเคร่งครัด โดยทุกคนที่มาร่วมงานได้วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยทุกคนและตลอดเวลาที่ร่วมงาน

อื่นๆ

เมนู