ข้าพเจ้านายศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐโสภณ ประเภท ประชาชน AG 02 (2) ต. นาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรการทำงานยังคงดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์โควิดที่กำลังค่อยๆคลี่คลายลง โดยยังคงรักษาความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตราการโควิด-19 และได้มีการเก็บข้อมูลต่างๆภายในชุมชน งานเก็บข้อมูล SROI ตามที่ได้รับมอบหมาย คือ การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้ลงพื้นที่ ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ เพื่อรายงานนั้นจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล CBD และ Area Business Citizen Centric Model (ABC Model) อาหารและสินค้าที่น่าสนใจในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น ส้มตำจากร้านท้องถิ่น กาแฟโบราณ ผ้าไหมบาติก เป็นต้น


การลงพื้นที่ตามมอบหมาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โอฬารนวดไทย การอบรมการทำลูกประคบ และลงพื้นที่กิจกรรมอบรมอาชีพใหม่ เกษตรกรผสมผสาน บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมถ่ายทำวิดีโอท่องเที่ยวเกษตรผสมผสาน ไร่วรดา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 การดำเนินการเป็นไปตามสถานการณ์ของโควิด-19 และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนภายในชุมชน  แผนงานต่อไป คือ การลงพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลนาโพธิ์ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน และมีแผน เพื่อการพัฒนา​สัมมาชีพ​ยก​ระดับ​ผลผลิต​ภัณฑ์​ และการมอบหมายงานอื่นๆ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนต่างๆ

     
   

การนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นมรดกไทยและมรดกโลก อัตลักษณ์การนวดไทยในรูปแบบธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งทางในการดูแลสุขภาพ คือ การนวดปรับสมดุลร่างกาย มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ถ้าเสียสมดุลจะทำให้ป่วย การนวดเป็นการปรับสมดุลร่างกายโดยวิถีธรรมชาติ การนวดคือการสัมผัสอย่างเป็นกระบวนการ กระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือด ลม น้ำเหลืองผลจากการนวดทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดและลมแรงกดทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นคลายตัวกระตุ้นเซลล์ผิวหนังขับของเสีย เพื่อปรับสมดุลร่างกายให้สมบูรณ์ ลูกประคบจุ่มน้ำ นำไปนึ่ง จากนั้นปล่อยให้อุ่นพอเหมาะ นำมาประคบหรือกดตามที่ต้องการให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างเบา ๆ กดทาบแล้วคลึง หลังจากการใช้งานลูกประคบปล่อยให้ลูกประคบเย็นและแห้งเองตามธรรมชาติ จากนั้นนำใส่ในถุงพลาสติก นำไปแช่เย็น ใช้ได้ 4-10 ครั้ง

ส่วนประกอบลูกประคบสมุนไพร

 1. ไพร
 2. ขมิ้น
 3. ตะไคร้หอม
 4. ผิวมะกรูด
 5. ใบกัญชา
 6. ลำต้นกัญชา
 7. การบูร
 8. เกลือ


ข้อห้าม

 1. กรณีมีไข้สูงเกินกว่า 38.5 องศาเซลเซียส หรือโรคติดเชื้อเฉียบพลัน
 2. บริเวณที่มีกระดูกแตกหัก ปริ ร้าวที่ยังไม่ติดดี
 3. โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ที่ยังควบคุมอาการให้เป็นปกติไม่ได้ ความดันโลหิตสูงที่มีค่า systolic pressure (บนตัว) สูงกว่าหรือเท่ากับ 160 mmHg และ diastolic pressure (ด้านล่าง) สูงกว่าหรือเท่ากับ 100 mmHg ที่มีอาการหน้ามืดใจสั่น ปวดศีรษะ หรือคลื่นไส้อาเจียน
 4. บริเวณที่เป็นแผลเปิด หรือแผลเรื้อรัง หรือบริเวณที่มีรอยโรคผิวหนังที่สามารถติดต่อได้
 5. โรคติดต่อในระยะที่มีการแพร่เชื้อ
 6. บริเวณที่มีการบาดเจ็บภายใน 48 ชั่วโมง
 7. บริเวณที่เป็นมะเร็ง
 8. บริเวณที่ผ่าตัดภายในระยะเวลา 1 เดือน
 9. บริเวณหลอดเลือดดำอักเสบ (Deep Vein Thrombosis (DVT))
 10. กระดูกพรุนรุนแรง

ข้อควรระวัง

 1. ผู้หญิงมีครรภ์
 2. ผู้สูงอายุและเด็ก
 3. กรณีโรคหลอดเลือด เช่น หลอกเลือดโป่ง หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดแข็งตัว เป็นต้น
 4. ความดันโลหิตสูง ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 160/100 mmHg ที่ไม่มีอาการหน้ามืด ใจสั่น ปวดศีรษะ หรือคลื่นไส้อาเจียน
 5. เบาหวาน
 6. กระดูกพรุน
 7. มีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด หรืออยู่ระหว่างการได้รับยาละลายลิ่มเลือด
 8. บริเวณที่มีการผ่าตัด ใส่เหล็ก หรือข้อเทียม
 9. บริเวณแผลที่ยังไม่หายดี
 10. ผิวที่แตกง่าย
 11. บริเวณที่ปลูกถ่ายผิวหนัง

อื่นๆ

เมนู