AG02-(02) ปฏิบัติงานในช่วงโควิด ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ ภายในเดือนพฤษภาคม

  • ข้าพเจ้านางสาวปวีณ์ธิดา ศรีดาชาติ ประเภทประชาชน AG02-(02) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: AG02-(02) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้ว ให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การทำงานในช่วงของโควิด – 19 ระบาดนั้นเป็นไปได้ยาก ซึ่งทำให้การทำงานช่วงนี้เป็นการทำงานแบบ Work from home เป็นส่วนมาก ในช่วงเดือนนี้ เราได้อัพเดทข้อมูล ลงในเว็บเป็นระยะ และ มีการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet ในการประชุมจะพูดถึงการทำงานในช่วงโควิด – 19 ว่าแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงหรือไม่ และ ทำการร่วมสืบค้นข้อมูลชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์

อื่นๆ

เมนู