1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
  4. AG02(2) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดในตะกร้า ประจำเดือนตุลาคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

AG02(2) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดในตะกร้า ประจำเดือนตุลาคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564 AG02(2) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา

นายคณิศร แสไธสง ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ประจำตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาดจึงทำให้การปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพใหม่การเพาะเห็ดฟางในตระกร้าบ้านขมิ้น ม.4 ต.นาโพธิ์

ในการปฏิบัติงานภายในเดือนนี้คือการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าในชุมชนเป้าหมาย ณ ที่บ้านขมิ้น ม.4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

และในช่วงการปฏิบัติงานผู้ที่ลงพื้นที่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยในช่วงสถาการณ์โควิด-19

นอกจากนี้สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ในเพจ facebook ซึ่งคณะผู้ที่ดูแลได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ข่าวสารในการปฏิบัติงานและการให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

https://www.facebook.com/BuriRam.NoPho/

และคลิปวิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนสามารถรับชมได้ที่นี่: https://www.youtube.com/watch?v=G1UBUWY_TqI

อื่นๆ

เมนู