ข้าพเจ้านางสาวมุกดามาศ มุติโคตร์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG02(2) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รู้จัก “โรคลัมปี สกิน” ระบาดในวัว คนกินเนื้อได้รับอันตราย

สถานการณ์ในไทยปัจจุบันนอกจากโควิด-19 แล้ว ยังมีโลกอุบัติใหม่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เลี้ยงโคกระบือ เรียกว่า โรคลัมปี สกิน ในอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ก็พบเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานจึงนำเรื่องโรคลัมปีสกินมาเผยแพร่เป็นความรู้

โรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ในโคกระบือ พบระบาดจากประเทศเพื่อนบ้าน มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน อัตราการป่วยมากกว่า 5% โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อบุ พบตุ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบากร่วมด้วย โดยในโคนมอาจพบน้ำนมลดลง 25-65%

พาหะนำโรคลัมปี สกิน

โรคลัมปี สกิน มีแมลงดูดเลือดเช่น เห็บ แมลงวันดูดเลือด และยุงเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง ผ่านทางน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่เป็นโรค หรือผ่านทางรกได้

แมลงวัน !! เวลามันไม่ตอมอาหาร มันไปอยู่ที่ไหน - Pantip               อันตรายจาก เห็บกัดคน » Best Review Asia

ยุง” ชอบกัดคนประเภทไหน?

อาการของโรคลัมปี สกิน

สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย พบมากที่คอ หัว เต้านม ถุงอันฑะและหว่างขา ตุ่มที่ขึ้นอาจแตก ตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตาย หรือมีหนอนแมลงมาไชได้ อาจพบตุ่มน้ำใสขึ้นที่เยื่อเมือก ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ทำให้มีอาการน้ำลายไหล ตาอักเสบ มีตุ่มขึ้นที่เยื่อเมือก อัตราการป่วยอยู่ที่ 5-45 % อัตราการตายน้อยกว่า 10% แต่อาจมีอัตราการตายสูงในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน ผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลผลิตที่ลดลง

ไข้แบบไหน อาจเป็นอันตรายร้ายแรง - See Doctor Now               วัคซีนลัมปี สกิน ล็อตแรก 6 หมื่นโดสถึงไทย เร่งฉีดคุมพื้นที่ระบาด

มนุษย์ติดโรคลัมปี สกินจากวัวได้หรือไม่?

โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดต่อในโค กระบือ แต่ไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์ชนิดอื่น เหมือนกับโรคฝีดาษ-สุกร เกิดโรคเฉพาะในสุกร ไม่ติดต่อสู่สัตว์ชนิดอื่น และไม่ติดต่อสู่คนเช่นกัน แต่ไม่แนะนำให้กินเนื้อวัวที่ป่วยเป็นโรค ควรบริโภคเนื้อวัวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น

ปกการ์ตูนเวกเตอร์การ์ตูนคนธุรกิจคน การ์ตูนผู้หญิง | การวาดคาแรคเตอร์, ธุรกิจ, ภาพ    ❌ - เครื่องหมายกากบาท เอโมจิ: U+274C - ตารางอักขระ Unicode

นอกจากนี้ การบริโภคเนื้อสัตว์จึงต้องรับประทานสุกทุกกรณี เพื่อหลีกเลี่ยงโรคบางโรคที่เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์สุกๆดิบๆ เช่น โรคท้องร่วง หรือ โรคหูดับ (Streptococcus suis)

25 สูตร “เมนูเนื้อวัว” เนื้อนุ่มละลายในปาก ทำได้มากกว่าที่คุณคิด! - Wongnai Cooking    เมนูเนื้อ วิธีทำเมนูจากเนื้อวัว อาหารไทยทำได้หลากหลาย ล้างท้องพร้อมลุย

การป้องกันโรคลัมปี สกินในวัว

  1. กำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้วยการใช้สารเคมีกำจัดแมลงแบบฉีด แบบราดหลัง หรือแบบฉีดพ่น
  2. สำหรับสัตว์ทุกตัวในฝูง ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปร่งโล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ
  3. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
  4. กำจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นประจำหรือใช้ผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันแมลงมาวางไข่
  5. กางมุ้งให้แก่สัตว์เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด

ข้อมูลจาก กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลบุรีรัมย์

วิดีโอเผยแพร่

 

อื่นๆ

เมนู