ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา   ดีบาง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-(03)     โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม พ.ศ 2564 ทีมงานตำบลศรีสว่างได้มีการเปิดรับมัครพนักงานประจำทีมตำบลศรีสว่างเพิ่ม และได้มีการประชุมออนไลน์อยู่บ่อยครั้งและเรื่องทั้งหมดที่ประชุมคือ…

1).ทำความรู้จักกับผู้ปฏิบัติงานใหม่และเเจกเเจงงานแก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ให้เข้าใจตรงกัน

2).ประชุมชี้แจงขั้นตอนการเก็บข้อมูลและลงพื้นที่เก็บข้อมูล SROI ระดับตำบล

3). ประชุมการอบรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

4).ประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของโครงการ (ตุลาคม-ธันวาคม)

5.)ประชุมเพื่อตรวจสอบ//เช็คจำนวนรายชื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วกับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

วันที่5 ตุลาคมเวลา 10 โมงเช้ามีการประชุมทีมงาน ทาง Google Meet และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เวลาประมาณ 9:30 มีการประชุมชี้แจงและได้นำผ้าที่ทอจากการย้อมสีจากะรรมชาติมาดู มีการทอเป็นผ้าคลุมไหล่ ให้สีสันสวยงาม และมีการตรวจดูงานจากอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล เพื่อที่จะนำข้อมูลลงระบบในส่วนกลางของโครงการด้วย ทางทีมงานได้มีการป้องกันตามมาตราการที่เคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย และมีการล้างมือ ตบอดระยะเวลาการประชุมร่วมกัน

 

อื่นๆ

เมนู