ข้าพเจ้านายวันชัย จาบประโคน ประเภทประชาชนAG02(3)ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์

หลักสูตร AG02(3)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงาม อาจารย์ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ร่วมกันลงพื้นที่หมุ่บ้านหัวขัว ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันทำกิจกรรมความดีและพัฒนาชุมชน  ร่วมกับประชาชนในตำบลศรีสว่าง ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ในวันจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดังกล่าว ข้าพเจ้าและทีมงาม คณะอาจารย์ ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในตำบลศรีสว่าง สมาชิกทั้งหมดที่ร่วมกันทำกิจกรรมดังกล่าว จำนวนไม่เกิน 30คน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

ได้ร่วมกันประชุมเพิ่มเติม ในการวางแผนการดำเนินกิจกรรม การทำความดีการพัฒนาชุมชน และได้ข้อสรุป แนวทางการดำเนินการ ในการทำกิจกรรมความดี การพัฒนาชุมชนในวันดังกล่าว กิจกรรมแรก กิจกรรมทำความสะอาดลานวัด ที่อยู่ในหมู่บ้านหัวขัว และกิจกรรมที่สอง ปลูกต้นไม้บริเวณสระน้ำที่ติดกับห้วยลำพังชุ

 

 

ในการเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติ  ในการวางแผนการดำเนินกิจกรรม ได้มีจุดตรวจวัดอุณหภุมิ มีแอลกอฮออล์สำหรับฆ่าเชื้อ จุดลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีการนั่งเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนสมาชิกทั้งหมด ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน30คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ในกิจกรรมทำความดี ได้ทำความสะอาดลานวัด ที่อยู่ในหมู่บ้านหัวขัว ทำความสะอาดตัดหญ้าให้สวยงาม กวาดใบไม้บริเวณวัด

และต้นไม้ที่นำไปปลูก บริเวณห้วยลำพังชูมีประมาณ3-4ชนิด อาทิเช่น ต้นยูคาลิปตัส ต้นยางนา อื่นๆ ปลูกไว้ใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้า และยังช่วยประดับพื้นที่ดังกล่าวให้สวยงามขึ้น

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีกัน ทำให้กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น

 

อื่นๆ

เมนู