1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. ร่วมปรึกษาหารือกับอาจารย์และทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ถึงแนวทางการจัดอบรมการวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชาวบ้านในพื้นที่

ร่วมปรึกษาหารือกับอาจารย์และทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ถึงแนวทางการจัดอบรมการวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชาวบ้านในพื้นที่

        ข้าพเจ้านายสุรศักดิ์มนตรี บุญพลี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเดือนนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ได้ เเต่ก็มีการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถทำได้ โดยในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ได้อัดคลิปแนะนำตัวประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ประเภทผู้ปฏิบัติงาน ตำบลที่สังกัด และวุฒิการศึกษา จากนั้นส่งต่อให้แอดมินเพื่อนำไปตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอเพื่อแนบรายงานข้อมูลพัฒนาตำบลเพื่อของบประมาณส่วนที่เหลือ 50% และในเดือนนี้ยังได้ร่วมปรึกษาหารือกับอาจารย์และทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ถึงแนวทางการจัดอบรมการวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชาวบ้านในพื้นที่ว่าจะมีการจัดในทิศทางไหน ซึ่งต้องเลื่อนกิจกรรมนี้ออกไปก่อนเนื่องจากพื้นที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมมีผู้ติดเชื้อโควิด 19  ซึ่งมีความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน

 

อื่นๆ

เมนู