ข้าพเจ้านางสาวณัฐวรา พลทามูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัดกิจกรรมการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนามากักตัวในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีแล้วแบ่งปัน” คาราวานมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เดินทางไปมอบ โดยผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณาจารย์ และทีมงานU2T ตำบลดอนกอกและตำบลศรีสว่าง ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพ จำนวน 25 ถุง และน้ำดืม โรงเรียนโพธิ์ชัย ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู