ข้าพเจ้านายสุรศักดิ์มนตรี บุญพลี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเดือนนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบมากมายต่อประเทศของเรา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว ซึ่งในชุมชนที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในปัจจุบันคือ บ้านโนนทอง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เเต่ทางหมู่บ้านก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงมีการคัดกรองผู้ที่มาจากต่างจังหวัด โดยให้ลงบันทึกข้อมูลกับอาสาสมัครหมู่บ้าน เเละถ้ามาจากพื้นที่สีเเดงต้องกักตัว 14 วัน อีกทั้งในร้านค้าหรือที่ชุมชนที่มีคนหมู่มากจะมีการวัดอุณหภูมิของร่างกาย ล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอล์ อีกทั้งต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ได้ เเต่ก็มีการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถทำได้ โดยในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้ดำเนินงานเเละอาจารย์เพื่อรับฟังเเนวทางในการทำคลิปและเขียนบทความเกี่ยวกับการรณรงค์โควิด 19  เเละปรึกษาหารือถึงการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวิดีโอให้มีความสมบูรณ์เเละได้ข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ยังมีการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย เเละล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอล์อีกด้วยครับ

 

อื่นๆ

เมนู