ข้าพเจ้านางสาวอารีรัตน์ วิหาร ประเภท กพร. AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทางทีมงานได้ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับวัดธรรมประดิษฐ์ วัดป่าบ้านเบ็ญและโรงเรียนพอดีวิทยา ทางทีมงานได้มีการสอบถามผู้ใหญ่บ้าน อสม.และคุณครูเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนว่าได้ลงทะเบียนรับวัคซีนแล้วหรือยัง มีอาการข้างเคียงอะไรบ้าง
ก่อนฉีดวัคซีนและหลังฉีดวัคซีนต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ได้คิวเข้าไปฉีดก่อนเพราะเป็นผู้นำชุมชนมีหน้าที่ให้ความรู้ และวิธีการป้องกันไวรัสโคโรน่า ส่วนมากผู้นำชุมชนจะได้รับวัคซีนแล้วและได้รับการฉีดวัคซีนซีโนแวค จากที่ได้สอบถามผู้นำชุมชนก่อนไปฉีดวัคซีนต้องพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ต้องกังวลจนเกินเหตุ หลังฉีดวัคซีน ไม่ควรยกของหนัก

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

  • ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
  • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
  • สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
  • ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
  • ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
  • เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  • หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

 

อื่นๆ

เมนู