ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ ธรรมภักดี ประเภท นักศึกษา  AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 ทีมงานได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และแนะนำการใช้ชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal วิถีชีวิตใหม่ที่ปรับบริบทเพื่อเป็นแนวทางป้องกันโควิด19 และแนะนำการทำงานแบบ Work From Home การอยู่ในบ้าน พร้อมทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในที่อยู่กอาศัยของตนเอง

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

-ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
-รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
-สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
-ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
-ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
-เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
-หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

 

 

ข้าพเจ้าและที่มงานขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันป้องกันภัยโควิดให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อย่าลืมฉีดวัคซีนป้องกันกันด้วยนะครับ

อื่นๆ

เมนู