ข้าพเจ้า นางสาวทิพย์ชนก แข่งขัน  ประเภท นักศึกษา  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

วันที่5 ตุลาคม 2564 มีการประชุมผ่านทาง google mee  1ทำความรู้จักกับผู้ปฏิบัติงานใหม่

2ประชุมจี้แจงขั้นตอนการทำงานและลงพื้นที่เก็บข้อมูล

3ประชุมเพื่อตรวจสอบผู้ได้รับวัคซีน หรือยังไม่ได้รับ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู