ข้าพเจ้านายนิคม นุชไธสง  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          การปฏิบัติงานในเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน  ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมงานใน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจกับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบล วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 มีการประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลผ่าน google meet  โดยการประชุมมีการให้ทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล U2T-SROI โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์การทำงานของทีมงานภายในตำบลและการศึกษาเพิ่มในทักษะด้านต่างๆของทีมงาน มีการวางแผนการทำงานชี้แจงการดำเนินงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของโครงการ (ตุลาคม-ธันวาคม) และชี้แจงงานในเดือนต่อไป

         วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูล U2T-SROI เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเสมบูรณ์ให้เเล้วเภายใน 15 ตุลาคม 2564 และทางทีมงานได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มทอผ้าในเขตบริการตำบลศรีสว่าง ณ บ้านหัวขัว

อื่นๆ

เมนู