ข้าพเจ้านายสุรศักดิ์มนตรี บุญพลี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเดือนนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ได้ เเต่ก็มีการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถทำได้ โดยในวันที่5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงาน ต.ศรีสว่าง ผ่าน Google meet ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เพื่อร่วมพูดคุย และแบ่งหน้าที่ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่ม โดยเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบเอกสารและแบบออนไลน์ อีกทั้งแนะนำสมาชิกใหม่ของทีมงาน ต.ศรีสว่าง และในวันเดียวกัน ยังได้กรอกแบบสอบถาม โดยกรอกข้อมูลในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มที่2 (ลูกจ้างโครงการ)

อื่นๆ

เมนู