ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา   ดีบาง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(01-03)

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:00
มีการประชุมผ่าน google meet เรื่องการเตรียมดำเนินการอบรมในวันที่9 พฤศจิกายน 2564

วันที่9 พฤศจิกายน 2564
เวลา8:00-16:00
ดำเนินการอบรมเรื่องหญ้าหมักและอาหารข้นสัตว์

วัตถุดิบและจำนวนโปรตีน

มันสําปะหลังมีโปรตีน 2%
ข้าวโพดโปรตีน 8%
ปลายข้าว 8 ถึง 12 เปอร์เซ็นต์
รำผสมโปรตีน 12%
ใบมันสำปะหลังโปรตีน 20-21%
แพงโกล่าโปรตีน 22%
กากถั่วเหลือง โปรตีน 38%
ปลาป่นโปรตีน 60%
ยูเรีย โปรตีนที่สร้างขึ้น280%
ปุ๋ยเกลือโปรตีน 20% เวลาหมักหญ้าฟางใช้ปุ๋ยเกลือแทนยูเรียได้
หญ้าขน โปรตีน 8%
เนเปียร์
lucy กินนีโปรตีนประมาณ 8 ถึง 12 เปอร์เซ็นต์
หญ้าหวานอิสราเอล โปรตีน 22%
พลิมิกสารผสมล่วงหน้า
เม็ดไธโอนิน ใช้ในสูตร
ไลสีน

เกล็ดน่ารู้

ใบมันสำปะหลัง นำไปตากแดดจะทำให้ไซยาไนท์ในใบมันหายไป
ใบกระถิน มีสารพิษไมโมซิน ถ้าจะให้หมูหรือให้วัวกินนำไปตากแดด สารพิษแพ้แสงแตก ถ้านำไปให้หมูกินจะทำให้คุณภาพของน้ำเชื้อลดลงและขนร่วง เป็นต้น
ยูเรีย เป็นพิษกับสัตว์กระเพาะเดี่ยวทั้งหมดแต่สามารถใช้กับ “โคกระบือ” ได้แต่ใช้จำนวนจำกัดประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ห้ามใช้กับโคเล็ก ยูเรียมีความเป็นด่าง วัว ที่กินยูเรียมากกว่าปกติให้ใช้น้ำส้มสายชูกรอบที่ปากพร้อมกับน้ำเปล่า จะทำให้ช่วยระงับสารพิษได้

ยกตัวอย่างการหมักอาหารโคเนื้อ

แพงโคล่า หรือเนเปียร์ 50 กิโลกรัม เกลือ12ถุง กากน้ำตาล 1.5 กิโลกรัม ยูเรีย 1.5 กิโลกรัม

 

 

อื่นๆ

เมนู