ลอยกระทงเป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว แล้วนำไปลอยตามลำน้ำโดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อเพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆรวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในเเม่น้ำลำคลอง

อำเภอนาโพธิ์เป็นอำเภอที่มีความเชื่อในประเพณีต่างๆเเละมีวัฒนธรรมอันดีงาม เมื่อถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12หรือวันลอยกระทง ในทุกๆปีอำเภอนาโพธิ์จะมีการจัดงานวันลอยกระทงขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีของไทยเเละเป็นการขมาเเม่คงคาเพื่อเป็นสิริมงคลเเก่ชีวิตให้กับชาวบ้าน ทั้งมีการจัดขบวนนางนพมาศเพื่อชมความงามของนางนพมาศในเเต่ละตำบลเเละยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่สนใจประเพณีของไทยได้มาร่วมชมความงามของนางนพมาศในเเต่ละขบวน นอกจากนั้นในขบวนยังมีการสวมใส่ผ้าไหมผ้าซิ่นตีนเเดงที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอนาโพธิ์อย่างสวยงามเเละในยามค่ำคืนยังมีการลอยกระทงในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองเเละมีการประกวดความสามารถพิเศษของนางนพมาศ มีการแสดงสนุกสนาน แสงสีเสียงละลานตา ถือเป็นประเพณีที่มีผู้คนสนใจเป็นอย่างมากเเละยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านเพื่อให้การจัดงานในทุกๆปีประสบความสำเร็จเเละเป็นจุดสนใจให้ผู้คนได้มาร่วมกิจกรรม ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของไทยส่งต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดกันต่อ

อื่นๆ

เมนู