1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. พูดคุยและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพจากความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปกล้วยเบรกแตก

พูดคุยและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพจากความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปกล้วยเบรกแตก

ข้าพเจ้านายสุรศักดิ์มนตรี บุญพลี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเดือนนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ได้ เเต่ก็มีการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถทำได้ โดยในวันที่4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงาน ต.ศรีสว่าง ผ่าน Google meet ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เพื่อร่วมพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
อีกทั้งได้แบ่งหน้าความรับผิดชอบในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย และในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงาน ต.ศรีสว่าง ผ่าน Google meet ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เพื่อพูดคุยและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพจากความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปกล้วยเบรกแตก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี้ และในการประชุมครั้งนี้ยังได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานได้เร่งในการเก็บข้อมูล CBD ให้ครบตามที่ส่วนกลางกำหนด

อื่นๆ

เมนู