ข้าพเจ้านายอรุณรัชช์  ออดไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

       หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ 

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 ณ บ้านหัวขัว ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

      วันที่ 20 พ.ย. 2564   ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การทำกล้วยเบรกเเตก การนำวัตถุดิบจากชุมชนมาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่องสร้างรายได้ให้เเก่ชุมชน ณ บ้านหัวขัว ตำบลศรีสว่าง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

มีขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้

  1. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และประธานในพิธีกล่าวเปิดงานเเละกล่าวตอนรับท่านวิทยากรเเละคณะทีมงาน U2T
  2. วิทยากรได้อธิบายขั้นตอน วิธีการ วัถุดิบ และอุปกรณ์ในการทำกล้วยเบรคแตก
  3. . วิทยากรเเบ่งกลุ่มชาวบ้านในการทำกิจกรรมพร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำกล้วยเบรกเเตกเเละให้ชาวบ้านร่วมกันลงมือปฏบัติ
  4. วิทยากร ชาวบ้านเเละทีมงานร่วมกันปฏิบัติและฝึกการทำกล้วยเบรกเเตกจากนั่นร่วมกันบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์พร้อมทั้งให้ชาวบ้านร่วมกันเลือก Logo  ผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกเเตกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในชุมชน

อื่นๆ

เมนู