ข้าพเจ้านายดุสิต   จันทโยธา  ประเภทประชาชนAG02(3)ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์

หลักสูตร AG02(3)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2564 มีการจัดอบรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชน ต้นทุนด้านการปลูกกล้วยของที่มีทุกบ้าน นำมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษา โดยได้รับเกียรติผู้ใหญ่ ศตพล เลไธสง ผู้ใหญ่บ้านหัวขัว มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมและได้รับเกียรติจาก พี่วิไล พวงนิล ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปกล้วยจากอ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม มาอบรมพร้อมพากลุ่มชาวบ้านหัวขัวได้ทำผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ และกล้วยเบรกแตก(แบกเตก) เพื่อให้ชาวบ้านได้ต่อยอดทำเป็นอาชีพหารายได้เสริมได้อย่างดี”กล้วยเบรกแตก” เป็นการนำเอากล้วยสุกมาทอดให้กรอบ รสชาติหวาน หอม โดยไม่มีการแต่งรส แต่งกลิ่นและสีแต่อย่างใด เมื่อรับประทานเข้าไปจะรู้สึกถึงความหวานกรอบ อร่อยล้ำจนหยุดไม่อยู่ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “กล้วยเบรกแตก” คือ การนํากล้วยหอมมาผ่าน กรรมวิธีการทอดและปรุงรสต่าง ๆ เป็นการถนอมอาหาร วิธีหนึ่ง ทําให้สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้นและเพิ่ม มูลค่ากล้วยให้มากขึ้น

วัตถุดิบ/วัสดุที่ต้องเตรียม :

1.กล้วยน้ำว้าแก่จัด
2.น้ำมันปาล์ม
3.มีด 2 คม
4.กระทะ
5.ตระแกรงสำหรับตัก
6.ถาด หรือภาชนะ พร้อมกระดาษซับมัน

คล็ดลับความอร่อย :

– เลือกใช้กล้วยน้ำว้าที่แก่จัดสีเขียวอมเหลืองพอสุกห่ามๆ ไม่ดิบหรือไม่สุกเละจนเกินไป ฝานเป็นแผ่นบางๆขนาดเท่ากันแล้วนำไปทอดในกระทะทันทีด้วยไฟแรงถึงปานกลางจนสุกจะได้กล้วยทอดเป็นแผ่นสวยงาม
– กล้วยสุกทอดกรอบ หากยังไม่รับประทานให้เก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด หรือใส่ถุงที่มียางรัด แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นจะช่วยให้กล้วยคงความกรอบได้นาน

 

อื่นๆ

เมนู