ข้าพเจ้านางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณศรี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ในระหว่างเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมาถึงธันวาคม พ.ศ 2564  ตำบลศรีสว่างได้ร่วมประชุมปรึกษาเกี่ยวกับโครงการกันอยู่บ่อยครั้ง และในวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางทีมงานตำบลศรีสว่างและอาจารย์ผู้ดูแลตำบลศรีสว่างAG02-03 ได้ร่วมกันจัดอบรบเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ที่บ้านหัววัว หมู่6 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางนวัฒนธรรมชุมชน ในเดือนธันวาคมนี้ก็ได้เร่งกรอกข้อมูล CBD อยู่เรื่อย ๆ เพื่อให้ได้จำนวนตามเป้า

 

อื่นๆ

เมนู