ข้าพเจ้านางสาวเกศกนก สิ่วไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 20 พ.ย. 2564 ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการจัดอบรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชน ณ บ้านหัวขัว ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางวิไล พวงนิล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการทำกล้วยฉาบ และกล้วยเบรกแตกให้กับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมและเป็นการเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษากล้วยอีกด้วย

วิธีการทำ :

1.นำกล้วยน้ำว้าห่ามมาปอกเปลือก แล้วแช่ในน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้กล้วยดำ
2.ตั้งน้ำมันให้ร้อน เอากล้วยที่ปอกไว้มาสไลด์แล้วนำไปทอด คอยคนอย่าให้กล้วยติดกัน ทอดจนสุกเหลือง แล้วตักขึ้นพักไว้
3.ตั้งหม้อไฟกลาง ใส่น้ำตาลมะพร้าว เกลือ และน้ำเปล่า เคี่ยวให้ละลายเป็นผลึกเล็กน้อย แล้วนำไปราดลงกล้วยที่ทอดไว้ คลุกให้เข้ากัน

วัตถุดิบ :1.กล้วยน้ำว้าดิบ2.น้ำมันพืช 3.น้ำเปล่า4.น้ำตาลมะพร้าว5.เนยสดเค็ม6.ใบเตย7.ถาด 8.กระดาษซับมัน9.กระทะ10.ตาชั่ง11.ถุงบรรจุภัณฑ์12.มีดสไลด์กล้วย

อื่นๆ

เมนู