ข้าพเจ้านายนิคม นุชไธง ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

     จากการสำรวจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พบว่ากล้วยเป็นพืชในท้องถิ่นที่มีเยอะและหาได้ง่ายในตำบลศรีสว่าง จึงได้มีการนำกล้วยมาแปรรูปทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน

    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ได้ดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องการทำกล้วยเบรกแตก การนำวัตถุดิบจากชุมชนมาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่องสร้างรายได้ให้เเก่ชุมชน ณ บ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

    ในการอบรมกิจกรรมครั้งนี้ได้มีวิทยากรมาอบรมการทำกล้วยเบรกแตกและได้จี้แจงขั้นตอนกระบวนการทำผลิตภัณฑ์จากกล้วยและมีชาวบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และได้แบ่งกลุ่มชาวบ้านเพื่อทำกล้วยพร้อมกัน ชาวบ้านและทีมงานจัดหาวัตถุอุปกรณ์เพื่อลงมือทำพร้อมกัน และปฎิบัติการทำกล้วยเบรกแตกจากนั้นก็นำกล้วยที่ทำเสร็จมาบรรจุใส่ถุงจีบที่ทางทีมงานจัดหา เพื่อทำออกมาให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตก เพื่อให้ชาวบ้านได้ต่อยอดทำเป็นอาชีพหารายได้อย่างดี และในกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้มีมาตราการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ภายใต้การดูแลของทาง อสม.มาดูแลในกิจกรรมครั้งนี้ ชาวบ้านให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ตถุดิบ/วัสดุที่ต้องเตรียม

1.กล้วยน้ำว้าแก่จัด
2.น้ำมันปาล์ม
3.มีด 2 คม
4.กระทะ
5.ตระแกรงสำหรับตัก
6.ถาด หรือภาชนะ พร้อมกระดาษซับมัน

– เลือกใช้กล้วยน้ำว้าที่แก่จัดสีเขียวอมเหลืองพอสุกห่ามๆ ไม่ดิบหรือไม่สุกเละจนเกินไป ฝานเป็นแผ่นบางๆขนาดเท่ากันแล้วนำไปทอดในกระทะทันทีด้วยไฟแรงถึงปานกลางจนสุกจะได้กล้วยทอดเป็นแผ่นสวยงาม
– กล้วยสุกทอดกรอบ หากยังไม่รับประทานให้เก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด หรือใส่ถุงที่มียางรัด แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นจะช่วยให้กล้วยคงความกรอบได้นาน

อื่นๆ

เมนู