เขียนโดย นางสาวพัฒน์นรีย์ วรรณวิจิตร

ข้าพเจ้า  นางสาวพัฒน์นรีย์ วรรณวิจิตร   ประเภท ประชาชน ต.ศรีสว่าง  (03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน   ถึงสิ้นเดือนธันวาคม  2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
          การขับเคลื่อนโครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนตำบลศรีสว่างอย่างยั่งยืน ในเดือนนี้ทางทีมผู้ดำเนินงานได้จัดกิจกรรมการดำเนินงานดังนี้
          ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ทีมดำเนินงาน ต.ศรีสว่าง ผ่าน Google Meet ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ในหัวข้อการอบรมที่มีชื่อว่า “อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปกล้วยเบรกแตก”

 

          20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปกล้วยเบรกแตก ณ บ้านหัวขัว หมู่6 ต.ศรีสว่าง อ. นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางวิไล พวงนิล  ได้มามอบความรู้ ทักษะการทำกล้วยเบรกแตก และการทำกล้วยฉาบ ตั้งแต่ขั้นตอนการปอกกล้วย การเลือกกล้วย ไปจนถึงการบรรจุกล้วยลงถุง อีกทั้งในวันนี้ยังได้มีการร่วมโหวตโลโก้ของกล้วยทั้ง 2 ชนิดจากชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อนำไปใช้ในการจำหน่ายและสร้างมาตรฐานเดียวกันในชุมชนต่อไป

วิธีการทำโดยคร่าว :

1.นำกล้วยน้ำว้าห่ามมาปอกเปลือก แล้วแช่ในน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้กล้วยดำ
2.ตั้งน้ำมันให้ร้อน เอากล้วยที่ปอกไว้มาสไลด์แล้วนำไปทอด คอยคนอย่าให้กล้วยติดกัน ทอดจนสุกเหลือง แล้วตักขึ้นพักไว้
3.ตั้งหม้อไฟกลาง ใส่น้ำตาลมะพร้าว เกลือ และน้ำเปล่า เคี่ยวให้ละลายเป็นผลึกเล็กน้อย แล้วนำไปราดลงกล้วยที่ทอดไว้ คลุกให้เข้ากัน

 

ในกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้มีดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ภายใต้การดูแลของทาง อสม. มาดูแลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

อื่นๆ

เมนู