ข้าพเจ้านางสาวสุธาสินา เดชพลกรัง ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการสำรวจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พบว่ากล้วยเป็นพืชในท้องถิ่นที่มีเยอะและหาได้ง่ายในตำบลศรีสว่าง จึงได้มีการนำกล้วยมาแปรรูปทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ได้ดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องการทำกล้วยเบรกแตก การนำวัตถุดิบจากชุมชนมาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่องสร้างรายได้ให้เเก่ชุมชน ณ บ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก พี่วิไล พวงนิล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการทำกล้วยฉาบ และกล้วยเบรกแตกให้กับชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริม และนอกจากนั้นทางทีมงานและชาวบ้านยังได้ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย  ในกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้มีมาตราการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ภายใต้การดูแลของทาง อสม.มาดูแลในกิจกรรมครั้งนี้ ชาวบ้านให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

 

วันที่ 3 ธ.ค. 2564 ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD บ้านหินตั้ง ตำบลศรีสว่างอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู