ข้าพเจ้านายทักษิณ เพ็ชรรักษา ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

       หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ 

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชน ในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในบทความครั้งนี้เราจะมาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการทำกล้วยเบรกเเตกซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนี้

วันที่ 20 พ.ย. 2564   ดำเนินการกิจกรรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การทำกล้วยเบรกเเตก การนำวัตถุดิบจากชุมชนมาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่องสร้างรายได้ให้เเก่ชุมชน ณ บ้านหัวขัว ตำบลศรีสว่าง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินงานโครงการเริ่มลงทะเบียนตั้งเเต่เวลา 8.00 – 8.30 น. ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานเเละกล่าวตอนรับท่านวิทยากรเเละคณะทีมงาน U2T                                                                                                                                                                             

8.30 – 10.00 น.  วิทยากรได้ชี้เเจงขั้นตอนกระบวนการทำกล้วยเบรกเเตกพร้อมอธิบายเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการทำกล้วยเบรกเเตก                                                                                                                                                                                           

10.00-12.00 น. วิทยากรเเบ่งกลุ่มชาวบ้านในการทำกิจกรรมพร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำกล้วยเบรกเเตกเเละให้ชาวบ้านร่วมกันลงมือปฏบัติ

13.00-16.00 วิทยากร ชาวบ้านเเละทีมงานร่วมกันปฏิบัติและฝึกการทำกล้วยเบรกเเตกจากนั่นร่วมกันบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์พร้อมทั้งให้ชาวบ้านร่วมกันโหวด Logo  ผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกเเตกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในชุมชน

ผลจากการดำเนินงาน

ผลดี ชาวบ้านในชุมชนได้รับทักษะในการทำกล้วยเบรกเเตกเเละยังสามารถนำทักษะที่ได้ไปต่อยอดเเละใช้ภายในครัวเรืองของตนเองพร้อมทั้งยังเป็นการนำเอาวัตถุดิบที่หาได้ง่ายภายในชุมชนมาต่อยอดเเละเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบเหล่านั่นเเละยังส่งผลให้คนภายในชุมชนมีรายได้เสริมเข้ามาภายในชุมชนแล้วต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลักอีกอย่างของคนภายในชุมชนซึ่งนำไปสู่การรวมกลุ่มเพื่อสร้างเบรนกล้วยเบรกเเตกเป็นของตนเองนำไปสู่กิจการ startup ลงสู่โลกออนไลน์ต่อไป

ผลเสีย วัตถุดิบที่ใช้ในการทำกล้วยเบรกเเตกอาจจะประสบปัญหาในการจัดหากล้วยในบางฤดูการที่กล้วยขาดเเคลน เเละราคาของวัตถุดิบที่ต้องใช้อาจส่งผลต่อการผลิตเเละราคาของผลิตภัณฑ์

 

วันที่ 4 ธ.ค. 2564   ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD บ้านหัวขัว ตำบลศรีสว่าง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

จากข้อมูลที่ได้นำมาให้ความรู้เพิ่มเติมแล้วนั้น ทางทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาจึงได้จัดกิจกกรรมขึ้น มีชื่อกิจกรรมว่า “การทำกล้วยเบรกเเตก การนำวัตถุดิบจากชุมชนมาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่องสร้างรายได้ให้เเก่ชุมชน ณ บ้านหัวขัว ตำบลศรีสว่าง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวขัวในเขตตำบลศรีสว่างเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู