ข้าพเจ้า นางสาวธนาภรณ์ จรรยากรณ์  ประเภทประชาชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 20 พฤจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหัวข้อเรื่องการทำกล้วยเบรกแตก ณ บ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ในการอบรมกิจกรรมครั้งนี้ได้มีวิทยากรมาอบรมการทำกล้วยเบรกแตกและได้จี้แจงขั้นตอนกระบวนการทำผลิตภัณฑ์จากกล้วยและมีชาวบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และได้แบ่งกลุ่มชาวบ้านเพื่อทำกล้วยพร้อมกัน ชาวบ้านและทีมงานจัดหาวัตถุอุปกรณ์เพื่อลงมือทำพร้อมกัน และปฎิบัติการทำกล้วยเบรกแตกจากนั้นก็นำกล้วยที่ทำเสร็จมาบรรจุใส่ถุงจีบที่ทางทีมงานจัดหา เพื่อทำออกมาให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตก เพื่อให้ชาวบ้านได้ต่อยอดทำเป็นอาชีพหารายได้อย่างดี และในกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้มีมาตราการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ภายใต้การดูแลของทาง อสม.มาดูแลในกิจกรรมครั้งนี้ ชาวบ้านให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

 

อื่นๆ

เมนู