ข้าพเจ้านายวันชัย จาบประโคน ประเภทประชาชนAG02(3)ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์

หลักสูตร AG02(3)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ในชุมชนบ้านเบ็ญ ลงพื้นที่สำรวจเก็ข้อมูลCBDในด้านต่างๆ ที่ได้รับมอหมายให้จัดเก็บข้อมูล ในวันที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจและเก็บข้อมูลข้าพเจ้าได้ติดต่อและเข้าไปหาผู้นำชุมชนบ้านเบ็ญ

เนื่องด้วยช่วงวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ดูแลชุมชนผู้นำชุมชนติดภารกิจการจัดเตรียมการเลือกตั้งในชุมชนตำบลศรีสว่าง จึงไม่สามารถนำพาข้าพเจ้าลงสำรวจเก็บข้อมูลได้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับการฉีดวัคซีนครบตามทางการกำหนดแล้ว และไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยงมา 

ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องเข้าสำรวจเก็บข้อมูลตามครัวเรือน ซักถามข้อมูลจากคนในครัวเรือนนั้นๆ ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้เข้าสำรวจเก็บข้อมูลตามที่่ได้รับมอบหมาย 

 

ในวันนั้นข้าพเจ้าเข้าไปเก็บข้อมูลเน้นในเรื่องเกษตรกรในพื้นที่จำนวนพื้นที่ในการทำการเกษตร รายละเอียดอื่นๆที่อยู่ในหัวข้อของเกษตรกรให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุด

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการเข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลตามครัวเรือน  ข้าพเจ้าและทีมงานได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าไปซักถามข้อมูลตามครัวเรือนเพื่อสร้างการป้องกันจากโรคระบาดในขณะนี้ด้วย

 

อื่นๆ

เมนู