ข้าพเจ้า  นางสาววรภรณ์ ธรรมภักดี  ประเภท นักศึกษา ต.ศรีสว่าง(03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน มีการอบรมการแปรรูปกล้วยเบรกแตก ณ บ้านหัวขัว หมู่6 ต.ศรีสว่าง อ. นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยมีนางวิไล พวงนิล มาเป็นวิทยากรประจำกิจกรรม ที่มาให้ความรู้และทักษะการทำกล้วยเบรกแตก เพื่อนำไปพัฒนาและในการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปชุมชนในลำดับต่อไป กิจกรรมครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

(“กล้วย” เป็นอาหารของคนไทยที่มีรับประทานกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ เป็นผลไม้ที่มีการปลูกกันแทบทุกบ้านมากมาย สามารถนำไปปรุงได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน หากรับประทานไม่ทันก็นำมาแปรรูปเป็นขนมทานเล่นเพื่อเก็บไว้รับประทานและจำหน่าย อาทิ กล้วยตาก, กล้วยกวน, กล้วยฉาบ เป็นต้น และเพื่อเอาใจลูกค้ายุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ จึงได้คิดค้นสูตรขนมขบเคี้ยว ไม่ใส่น้ำตาล แต่ให้มีรสหวานธรรมชาติ ชื่อว่า “กล้วยเบรกแตก” ทีเรียกชื่อนี้เพราะเมื่อรับประทานเข้าไปจะรู้สึกถึงความหวานกรอบจนแทบจะหยุดไม่อยู่)

อื่นๆ

เมนู