ข้าพเจ้านายวันชัย จาบประโคน ประเภทประชาชนAG02(3)ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์

หลักสูตร AG02(3)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้ามีความเป็นห่วงต่อสุขภาพของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต หรือการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคcovid 19 มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การแพร่ระบาด ของโรคcovid 19นั้น ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งการแพร่ระระบาดของคนที่อยุ่ภายในจังหวัดอยู่แล้ว

หรือบุคคลที่กลับจากจังหวัดอื่น แล้วนำเชื้อมาแพร่ให้บุคคลในพื้นที่ โดยที่บุคคลที่กลับมาไม่ยอมกักตัว หรือ แจ้งผู้นำชุมชนต่างๆ เพื่อป้องกันผู้อื่นไม่ให้ติดเชื้อ หากว่าตนเองมีเชื้อของโรคcovid 19  หรือบุลคลที่ไม่แจ้งรายละเอียดให้แน่ชัดในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ปกปิดข้อมูล ทำให้ทีมแพทย์ในโรงพยาบาลเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงต้องมีการปิดสถานที่บางส่วนทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อcovid 19

ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นหลายแห่งเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อcovid 19  ที่อยู่ภายในจังหวัดบุรีรัมย์ หรือคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ติดเชื้อcovid 19 ที่อยู่ในต่างจังหวัด ที่ไม่มีเตียงรักษา ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีบริการรถรับส่งผู้ป่วยจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับกลับมารักษาที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้ามีความเป็นห่วงต่อสุขภาพของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าเฝ้าติดตามข่าวสารการแพร่ระบาด ของโรคcovid 19 ทั่วประเทศ ทั้งในประเทศ จังหวัดที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ และ พื้นที่ที่่ข้าพเจ้าปฏิบัติงาน  เพื่อใช้ในการวางแผนการปฎิบัติงานทำหน้าที่ของข้าพเจ้าที่ได้รับหมอบหมาย และการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า ให้มีความปลอดภัยจากโรคระบาดนี้

 

 

ข้าพเจ้าเฝ้าติดตามข่าวสารการแพร่ระบาด ของโรคcovid 19 ภายในจังหวัดอย่างใกล้ชิด  ติดตามข่าวสาร ผ่านช่องทางต่างๆ และสื่อออนไลน์ต่างๆ อยู่เป็นประจำ เช่น ทาง facebook  เพจข่าวสารที่เกียวข้องภายในจังหวัด ที่มีการแจ้งความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดcovid 19  เพื่อใช้ในการวางแผนการปฎิบัติงานทำหน้าที่ของข้าพเจ้าที่ได้รับหมอบหมาย และการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า ให้มีความปลอดภัยจากโรคระบาดนี้

 

อื่นๆ

เมนู