ข้าพเจ้า นายพิชญ์กรณ์ พรหมดีมา  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนสิงหาคม ทีมงานตำบลศรีสว่างได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการฟอกและย้อมสีจากธรรมชาติที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 ในเขตตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 โดยกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด19 โดยมีการสวมหน้ากากและเว้นระยะห่าง

อบรมเชิงปฏิบัติการการฟอกและย้อมสีจากธรรมชาติ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบลศรีสว่างที่ให้ความสนใจโดยมีชาวบ้านหัวขัวและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ารับฟังบรรยายความรู้จากวิทยากรที่ทีมงานตำบลศรีสว่างเชิญมาบรรยายให้ความรู้ ในกิจกรรมนี้ชาวบ้านจะได้เรียนรู้คุณสมบัติและการเลือกใช้เส้นใยในผ้าทอมือ การสกัดสีย้อมจากวัสดุต่างๆในธรรมชาติมาทำการฟอกและย้อมสีผ้า  การย้อมสีธรรมชาติการใช้สารช่วยติด โดยที่วัสดุธรรใชาติที่นำมาใช้ในการทดลอง ได้แก่ ดอกดาวเรือง แก่นฝาง ใบสัก ใบมะม่วง เป็นต้น

ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทางทีมงานได้ให้ความสำคัญกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด19 โดยทางทีมงานได้แจ้งผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาติให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในกิจกรรมได้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง

อื่นๆ

เมนู