ข้าพเจ้านายสุรศักดิ์มนตรี บุญพลี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเดือนนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ได้ เเต่ก็มีการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถทำได้ โดยในวันที่  2 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงาน ต.ศรีสว่างผ่าน Google meet ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เพื่อร่วมวางแผนกิจกรรมการทำงานของทีมงานร่วมกับอาจารย์ประจำตำบล อีกทั้งแนะนำสมาชิกใหม่ของทีมงาน ต.ศรีสว่าง และในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564 ได้กรอกข้อมูลCBD ในส่วนของร้านอาหารในท้องถิ่นใน https://cbd.u2t.ac.th/tabs/bio-categories ต่อมาในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2564 ได้ร่วมเลือกแบบเสื้อประจำตำบลกับทีมงานตำบลศรีสว่าง และข้อสรุปคือได้เสื้อเป็นสีกรม

อื่นๆ

เมนู