ข้าพเจ้านายวันชัย จาบประโคน ประเภทประชาชนAG02(3)ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์

หลักสูตร AG02(3)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ทำให้ข้าพเจ้าทราบข้อมูลของแหล่งชุมชนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ  ทราบในเรื่องหมวดหมู่ต่างๆ

ที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจและเก็บข้อมูลต่างๆของชุมชน เพื่อนำข้อมูลเข้าสู้ระบบ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านต่างๆตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และในช่วง วันที่ 18 -19 สิงหาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ผลิตผ้าไหมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

AG02(3)พื้นที่ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อร่วมช่วยงานในกิจกรรมวันดังกล่าว ช่วยจัดสถานที่ในการทำกิจกรรม ช่วยตักน้ำ ช่วยงานต่างๆ ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆในงาน และร่วมรับฟังความรู้ในการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรในครั้งนี้

ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ผู้จัดกิจกรรมได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง ผู้จัดได้แจ้งผู้นำชุมชนเพื่อขออนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรมและดูแลความปลอดภัยของโรคระบาด covid 19 ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้ มีการจำกัดจำนวนคนในการเข้าร่วมกิจกรรม มีการใส่หน้ากากอนามัยทุกคน มีจุดลงทะเบียนตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และมีที่สเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ทำความสะอาดมือของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวได้คัดตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ และมี อาจารย์ ทีมงานปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

กิจกรรมในวันดังกล่าวเป็นกิจกรรมเกียวกับการจัดเวทีวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าไหม

 

 

มีหัวข้อในการอบรมในหัวข้อต่างๆ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผ้าทอมือ วิธีการตรวจสอบลักษณะทั่วไปของผ้าทอมือ  ขั้นตอนการส่งเอกสารและขอตัวอย่างเพื่อขอมาตรฐานผ้าทอมือ และ การฟอกและย้อมสี เป็นต้น

 

ประชาชนและผู้เข้าร่วมมือให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ร่วมรับฟังและปฏิบัติตามวิทยากรแนะนำ ทำให้กิจกรรมดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ดี ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในหัวข้อที่อบรมมากยิ่งขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู