ข้าพเจ้า นายวิชยุตม์ ปุยภูงา  ประเภท นักศึกษา AG 02(03) ต. العاب اونلين ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   

  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม  ถึงสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมงานตำบลศรีสว่างได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการฟอกและย้อมสีจากธรรมชาติที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 ในเขตตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยอบรมเชิงปฏิบัติการการฟอกและย้อมสีจากธรรมชาติ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบลศรีสว่าง เข้ารับฟังบรรยายความรู้จากวิทยากรที่ทีมงานตำบลศรีสว่างเชิญมาบรรยายให้ความรู้ ในกิจกรรมนี้ชาวบ้านจะได้เรียนรู้คุณสมบัติและการเลือกใช้เส้นใยในผ้าทอมือ การสกัดสีย้อมจากวัสดุต่างๆในธรรมชาติมาทำการฟอกและย้อมสีผ้า  การย้อมสีธรรมชาติการใช้สารช่วยติด และทุกๆคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู