ข้าพเจ้านายอรุณรัชช์  ออดไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

       หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ 

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ เมื่อช่วงเดือนกันยายน ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2564  ในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

1). ประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet โดยทำการประชุมในเรื่อง การปฏิบัติ ข้อตกลงของผู้ที่เข้ามาทำงานใหม่

2). ประชุมชี้แจงขั้นตอนการเก็บข้อมูลและลงพื้นที่เก็บข้อมูล SROI ระดับตำบล โดยแบ่งการรับผิดชอบในการสำรวจตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 11 กลุ่มเป้าหมาย

3). ตรวจสอบและสรุปผลเพื่อทำการกรอกข้อมูลลงในแบบสรวจในระบบ

4). ร่วมกันคัดเลือกผ้าไหมมัดหมี่ทั้งที่ย้อมจากสีธรรมชาติ และสีเคมี ให้ตรงตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามารตฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.

5.) ประชุมร่วมกันเสนอโครงการที่จะทำในไตรมาสสุดท้ายเพื่อที่จะให้ชุมชุนได้ทำการลงประชามติ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เวลาประมาณ 9:30  ทางทีมงานได้ลงพื้นที่ชุมชนได้มีการป้องกันตามมาตราการที่เคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย และมีการล้างมือ ตลอดระยะเวลาการประชุมร่วมกัน

อื่นๆ

เมนู