“พัฒนาอาชีพระดับชุมชน ก้าวสู่ระดับประเทศ” ตำบลศรีสว่าง

ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ ธรรมภักดี ประเภท นักศึกษา  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

     หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          การปฏิบัติงานในเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน  ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ และได้มีการทำงานผ่านทางระบบออนไลน์ การลงพื้นที่สำรวจกับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบล วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 มีการประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลผ่าน google meet ตั้งแต่เวลา 10.00 น. โดยการประชุมมีการให้ทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล U2T-SROI โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์การทำงานของทีมงานภายในตำบลและการศึกษาเพิ่มในทักษะด้านต่างๆของทีมงาน มีการวางแผนการทำงานชี้แจงการดำเนินงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของโครงการ (ตุลาคม-ธันวาคม) และชี้แจงงานในเดือนต่อไป วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 9:30  ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูล U2T-SROI เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเสมบูรณ์ให้เเล้วเสร็จภายใน 15 ตุลาคม 2564 และทางทีมงานได้ประชุมกันภายในตำบลเพื่อหาวิธีสร้างสินค้าในท้องถิ่นและพัฒนาสินค้าในท้องถิ่น ร่วมกันคัดเลือกผ้าไหมมัดหมี่ทั้งที่ย้อมจากสีธรรมชาติ และสีเคมี เพื่อให้ มผช. พิจารณา การทำการตลาดออนไลน์ให้ชุมชน ณ บ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยทางทีมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการชุมชนและจังหวัดอย่างเคร่งครัด

อื่นๆ

เมนู