ข้าพเจ้า นายวิชยุตม์ ปุยภูงา  ประเภท นักศึกษา  AG 02(03) ต. المتاهلين يورو 2023 ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงระหว่างเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมคม ทีมงานตำบลศรีสว่างได้มีการเปิดรับมัครพนักงานประจำทีมตำบลศรีสว่างเพิ่ม และได้มีการประชุมออนไลน์อยู่บ่อยคครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องชี้แจงงานให้สมาชิคใหม่ หรือทำความรู้จักกับผู้ปฏิบัติงานใหม่และเเจกเเจงงานแก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ให้เข้าใจตรงกัน ชี้แจงการเก็บข้อมูลในตำบล ประชุมการอบรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของโครงการ การประชุมเพื่อตรวจสอบเก็บข้อมูล เช็คจำนวนรายชื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วกับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน การจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบลศรีสว่างที่ให้ความสนใจโดยมีชาวบ้านหัวขัวและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ารับฟังบรรยายความรู้จากวิทยากรที่ทีมงานตำบลศรีสว่างเชิญมาบรรยายให้ความรู้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผ้าทอมือ วิทยากรได้มาให้ความรู้คำแนะนำนำและบอกหลักเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการเพื่อตัดสินการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จะทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับรองมาตรฐานและเป็นเครื่องการัณตีคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

และได้จัดทำคลิปวิดีโอประจำเดือนเพื่อนเผยแพร่ของเดือนตุลาคม

 

อื่นๆ

เมนู