ข้าพเจ้า นายวิชยุตม์ ปุยภูงา  ประเภท นักศึกษา  AG 02(03) ต. وان ایکس بت 1xbet ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ในชุมชนบ้านเบ็ญและพื้นที่ใกล้เคียง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและได้เก็ข้อมูลCBDในด้านต่างๆ ที่ได้รับมอหมาย

เนื่องด้วยช่วงวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ดูแลชุมชนผู้นำชุมชนและอาสาสมัครติดภารกิจการจัดเตรียมการเลือกตั้งในชุมชนตำบลศรีสว่าง จึงไม่สามารถนำพาข้าพเจ้าลงสำรวจเก็บข้อมูลได้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับการฉีดวัคซีนครบตามทางการกำหนดแล้ว และไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยงมา ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องเข้าสำรวจเก็บข้อมูลตามครัวเรือน ซักถามข้อมูลจากคนในครัวเรือนนั้นๆ ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้เข้าสำรวจเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย ในชุมชนที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการเข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลตามครัวเรือน  ข้าพเจ้าและทีมงานได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าไปซักถามข้อมูลตามครัวเรือนเพื่อสร้างการป้องกันจากโรคระบาดในขณะนี้ด้วย

 

อื่นๆ

เมนู