“ไหม” หรรษาพาสุขสันต์ : ตำบลศรีสว่าง 
ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ ธรรมภักดี ประเภท นักศึกษา  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          การปฏิบัติงานในเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม  ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ได้มีการทำงานผ่านทางระบบออนไลน์และการลงพื้นที่อบรมชาวบ้านกับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบล
          โดยในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 ได้มีการเข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารญ์ประจำตำบลผ่าน google meet ตั้งแต่เวลา 17:00 เป็นต้นไป โดยมีการประชุมหารือนัดการทำงานภายในเดือนกันยายนโดยร่ววางแผนกิจกรรมการทำงานในเดือนต่อๆไปและแนะนำสมาชิกใหม่ของทีมงาน ต.ศรีสว่าง
          ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2564 ได้มีการร่วมโหวตเลือกเสื้อประจำตำบลศรีสว่าง เพื่อใส่ในการทำงานในเดือนต่อๆไป 
            ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้มีการ อบรมเชิงปฏิบัติการการฟอกและย้อมสีจากธรรมชาติ ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวขัว โดยจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมผ้าไหมแบบธรรมชาติที่มีอยู่ โยมีวิทยาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาให้ความรู้แก่ชาวบ้าน โดยที่ชาวบ้านเรียนรู้คุณสมบัติและการเลือกใช้เส้นใยในผ้าทอมือ การสกัดสีย้อมจากวัสดุต่างๆในธรรมชาติมาย้อมสีผ้า เพื่อให้เป็นสีย้อมที่เป็นธรรมชาติที่สุด ในที่รี้ชาวบ้านให้การตอนรับและร่วมมือเป็นอย่างดี
ย้อมสี…เส้นไหม

การย้อมสีเส้นไหม คือ การทำให้เส้นไหมมีสีสรรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างสีสรรและลวดลายให้กับผ้า ซึ่งมีหลายวิธีการ เช่น การจุ่มย้อมสี การแต้มสี การเขียนสี เป็นต้น สีที่ใช้ย้อมมี 2 ประเภทที่ใช้กัน คือ สีธรรมชาติและสีสังเคราะห์

การย้อมสีธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ ผล ลำต้น แก่น ต้นไม้และรากไม้ ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการเตรียมน้ำย้อมสีและวิธีการย้อมสีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและส่วนที่นำมาใช้ในการย้อมสี

อื่นๆ

เมนู