“ศรีสว่างสร้างสรรค์ สร้างอาชีพให้ชุมชนและพัฒนา”

ข้าพเจ้านายธนาทรัพย์ โนไธสง ประเภท นักศึกษา  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

           หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     การปฏิบัติงานในเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน  ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ และได้มีการทำงานผ่านทางระบบออนไลน์ การลงพื้นที่สำรวจกับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบล

     วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 ได้มีการประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลผ่าน google meet ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยการประชุมมีการให้ทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล U2T-SROI และหารือนัดหมายการทำงานภายในเดือนตุลาคมและวางแผนกิจกรรมการทำงานในเดือนต่อๆไป

     วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 9:30  ทีมงานได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสำรวจเก็บข้อมูล U2T-SROI เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเสมบูรณ์ให้เเล้วเสร็จภายใน 15 ตุลาคม 2564 และทางทีมงานได้ประชุมกันภายในตำบลเพื่อหาวิธีสร้างสินค้าในท้องถิ่นและพัฒนาสินค้าในท้องถิ่น ร่วมกันคัดเลือกผ้าไหมมัดหมี่ทั้งที่ย้อมจากสีธรรมชาติ และสีเคมี เพื่อให้ มผช. พิจารณา ณ บ้านหัวขัว โดยทางทีมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการชุมชนและจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและมีการล้างมือ ตลอดระยะเวลาการประชุมร่วมกัน

 

อื่นๆ

เมนู