ข้าพเจ้า นายพิชญ์กรณ์ พรหมดีมา  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โควิด 19 ไวรัสติดต่อที่อยู่กับคนไทย มาเกิน 1 ปีแล้ว นับตั้งแต่เมื่อต้นปี พ.ศ.2563 คนไทยและคนทั่วโลกได้รู้จักกับไวรัสตัวนี้และเป็นไวรัสที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนให้เปลี่ยนไปจากเดิม เนื่องจากเป็นไวรัสที่ติดต่อง่าย จากเมื่อ ต้นปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาคนไทยมีคนที่ติดไวรัสตัวนี้แล้วเกือบ 2 แสนคน และมีคนเสียชีวิตจากไวรัสตัวนี้แล้วมากว่า 1 พันคน และปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมผ้าปิดปากขณะอยู่นอกเคหะสถาน การเดินทางที่ต้องผ่านการคัดกรองที่เข้มงวด เป็นต้น

New Normal วิถีชีวิตใหม่ที่ปรับบริบทเพื่อเป็นแนวทางป้องกันโควิด19

ทาง ศบค. มีการประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด19 ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่

  • สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ
  • ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร
  • ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์
  • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
  • หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วย

สถานกาณ์ปัจจุบัน

ภาพจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 วันที่ 12 มิถุนายน 2563

 

วัคซีน ตามข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ขณะนี้มี วัคซีนโควิด 19 ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว 5 ตัวด้วยกัน  โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้

  • แอสตร้าเซนเนก้า
  • ซิโนแวค
  • จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
  • โมเดอร์นา
  • ซิโนฟาร์ม

 

อื่นๆ

เมนู