ข้าพเจ้า นางสาวธนาภรณ์ จรรยากรณ์ ประเภทประชาชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในตำบลศรีสว่าง เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 กลับมาระบาดในรอบที่ 3 จึงมีกิจกรรมกับการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและร่วมมือกันในกิจกรรมนี้ และสมาชิกได้มีการลงพื้นที่ในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ เพื่อจัดกิจกรรมและได้มีการสอบถามกับคนในชุมชนเรื่องการฉีดวัคชีน และได้แจกอุปกรณ์ป้องกัน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันจากโควิด -19 ทีมงานและ อสม. ได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าได้รับการลงทะเบียน และการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีน และผลข้างเคียง และการดูแลตัวเองในการระบาดครั้ง และการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ราบรื่นด้วยดี คนในชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู