ข้าพเจ้า นายพิชญ์กรณ์ พรหมดีมา  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดีและพัฒนาชุมชน ที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวขัว และชาวบ้านหัวขัว กิจกรรมในวันนั้นมีดังนี้

  • ฟังความรู้จากวิทยากร ทางทีมงานได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำความดีให้แก่ชาวบ้าน
  • ทำความสะอาดวัด ทางทีมงานได้ร่วมกับชาวบ้านหัวขัว ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการทำความสะอาดวัดธรรมประดิษฐ์ วัดประจำหมู่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
  • ปลูกต้นไม้ ทางทีมงานและชาวบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้ ที่ห้วยลำพังชู แหล่งน้ำที่อยู่ภายในพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เขตรอยต่อจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดมหาสารคาม

อื่นๆ

เมนู