บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจำเดือน มิถุนายน)

นางสาวรัชนีกร  รัตตาชู ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสำราญ)

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID 19 เฟส 3 รุนแรงและน่ากลัวกว่ารอบที่ผ่านมา เพราะมีหลากหลายสายพันธุ์ และผู้ป่วยไม่ค่อยแสดงอาการ กว่าจะทราบว่าตนเองได้รับเชื้อก็หลายวัน ทำให้ครั้งนี้ควบคุมได้ยาก และแพร่กระจายได้ง่ายมากขึ้น

อาจารย์จึงได้นัดประชุมกันผ่าน Google meet เพื่อช่วยกันแก้ปัญหา ให้โรคนี้หายไปใน

ชุมชนไม่มากก็น้อย และรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมตัวไปฉีดวัคซีน COVID 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก้ชุมชนและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้จัดโครงการ “รุกคลีนพื้นที่เครียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ได้ไปเข้าความรู้เกี่ยวกับไวรัส COVID 19  เพิ่มเติมที่บ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

และทำให้ในการจัดโครางการครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี พวกเราชาว U2T จะรวมพลังกันในครั้งนี้ให้ โรค COVID 19 ได้ผ่านไปให้เร็วที่สุด

 

อื่นๆ

เมนู