การแปรรูปผ้าขาวม้า

    ผ้าขาวม้า เป็นผ้านุ่งชนิดหนึ่งที่คนไทยใช้นุ่งห่มกันมายาวนาน โดยผู้หญิงจะใช้นุ่งเป็นผ้าถุง ส่วนผู้ชายจะใช้เป็นผ้าคาดเอว ผ้าขาวม้านิยมทอเป็นลายหมากรุกมีสีสันสดใส วัสดุที่นำมาผลิตผ้าขาวม้าจะเป็นเส้นใยหลากหลายชนิด เช่น เส้นฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ หรือ เส้นไหม เป็นต้น ผ้าขาวม้าที่ผลิตจากเส้นฝ้ายและเส้นใยสังเคราะห์จะจำหน่ายในราคาถูก ส่วนผ้าขาวม้าที่ผลิตจากเส้นไหมจะจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าเนื่องจากกระบวนการผลิตที่มีความยุ่งยาก ปัจจุบันกระแสการนุ่งผ้าไทยกำลังได้รับความนิยม มีการนำผ้าไทยมานุ่งและประยุกต์ผ้าไทยตัดเย็บเป็นแบบทันสมัย สวมใส่ไว้ทำงาน หรือนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า เป็นต้น

   ในบทความนี้จะกล่าวถึงการทำกระเป๋าจากผ้าขาวม้าซึ่งมีแนวคิดในการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าและสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ทำให้รู้จักการใช้เวลาว่าง และใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ พัฒนารูปแบบ และร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์

อื่นๆ

เมนู