ในเดือนนี้ผู้ปฏิบัติงานได้สำรวจซุ้มไก่ของชาวบ้าน ซึ่งเลี้ยงไว้จำหน่ายและเลี้ยงเพื่อเป็นเกมกีฬากระชับความสำพันธ์ของคนในชุมชน  การเลี้ยงไก่ชนบางพื้นที่ได้มีการจำหน่ายเป็นรายได้หลักของครอบครัว ซึ่งเด็กในชุมขนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างจากการเรียนหนังสือมาเลี้ยงไก่ชน จึงเกิดเป็นอาชีพเพาะพันธ์ไก่ชน สร้างสายพันธ์ใหม่ๆ ชาวบ้านได้ให้ความรู้เบื้องต้น ในการเลี้ยงไก่ชน ดังนี้ ในขั้นตอนในการเพาะพันธุ์ไก่ชนก็เหมือนการเสี่ยงโชค บางคอกได้ลูกไก่ที่มีลักษณะดีหลายตัว ซึ่งพ่อพันธ์ที่ใช้ผสมพันธุ์จะเลือกไก่ที่มีอายุ 1 ปี ผ่านการชนและลงสนามแข่งขันจนได้รับรางวัลมาบ้าง ส่วนแม่พันธุ์ใช้ไก่สาวที่มีอายุ  8 เดือนขึ้นไป ลูกไก่ที่แยกออกจากแม่ที่มีอายุ 1 เดือน นำมาฉีดวัคซีนทั้งหมด จากนั้นนำไปเลี้ยงภายในกรงโดยช่วงนี้ให้กินอาหารหมูนมเม็ดเล็ก เลี้ยงอยู่อย่างนี้ประมาณ 2 เดือน เท่ากับว่าลูกไก่จะมีอายุในระยะนี้อยู่ที่ 3 เดือน จากนั้นนำลูกไก่ทั้งหมดไปปล่อยเลี้ยงในพื้นที่กว้าง ให้อยู่กันเป็นฝูงและหากินเองตามธรรมชาติ โดยปล่อยเลี้ยงให้อยู่ภายในฝูงอีก 4 เดือน จากนั้นเมื่อไก่มีลักษณะที่สมบูรณ์ดีแล้ว จึงนำมาคัดรูปทรงและลักษณะเด่นต่อไป

จากที่ได้สอบชาวบ้านผู้เลี้ยงไก่ชน สิ่งที่ชาวบ้านอยากให้ผู้ปฏิบัติงานได้ช่วยเหลือคือ อยากได้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารของไก่ชนจากวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชน ลดการใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้ออาหารไก่ชน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะได้ไปหาความรู้ทางด้านนี้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะมาเผยแพร่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านผู้เลี้ยงไก่ชนต่อไป

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู