นางสาวปาริฉัตร ตอรบรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติการ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชาวบ้านตำบลพรสำราญ ส่วนใหญ่ทำงานกลุ่มทีมงานมีความตื่นเต้น สนุกสนาน และมีความรู้ ประสบการณ์ ต่างๆมากมาย เนื่องด้วยชาวบ้าน ในแต่ละหมู่บ้าน มีความรักและสามัคคีกัน ทีมงานลงพื้นที่ในแต่ละบ้านได้แต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กลุ่มชาวบ้านในแต่ละบ้านฝีมือในการทอผ้าไหมมีความปราณีตสวยงาม และสามารถแปรรูปสินค้าทำให้เกิดมูลค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งผ้าพื้นบ้าน ผ้าทอด้วยกี่หรือหูกพื้นบ้าน ตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มักทอด้วยฝ้ายหรือไหม ผ้าพื้นบ้านหรือผ้าทอมือมีกรรมวิธีการทอต่างๆกัน เช่น ทอเรียบๆไม่มีลาย เรียกผ้าพื้น ทอเป็นลวดลายเรียก ผ้ายก ทอเป็นลวดลายด้วยการจก เรียก ผ้าจก ผ้าทอเป็นลวดลายโดยการขิด เรียก ผ้าขิด ทอเป็นลวดลายด้วยการมัดย้อม เรียก ผ้ามัดหมี่ เป็นต้น

กลุ่มชาวบ้านสามารถแปรรูปผ้าไหมในรูปแบบต่างมากมาย เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่ทำกระเป๋า กระเป๋าสตางค์ รองเท้าผู้หญิงแบบหุ้มส้น  กระเป๋าใส่เครื่องสำอาง (มีกระจกด้วย) ผ้าพันคอตุ๊กตา (พวงกุญแจ) ปลอกหมอนอิง เป็นต้น ทั้งนี้ในการแปรรูปสินค้านี้ทำให้สินค้ามีมูลค่ามากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู